Roche kaleidoskop

Informace do Vaší ambulance

Nový Roche CARDIAC POC Troponin T pro včasnou diagnostiku infarktu myokardu v ambulancích

U pacientů s podezřením na akutní infarkt myokardu (AIM) je zásadní zahájit léčbu
co nejdříve od vzniku prvních příznaků. Každé zpoždění podstatně zvyšuje riziko negativního vývoje.

Zobrazit více

Zkušenosti s vyšetřováním D-dimerů na přístroji cobas h 232 v ordinaci praktických lékařů

Na loňském Kongresu primární péče jsem měl možnost seznámit se s přístrojem cobas h 232, který umožňuje testování kardiálních markerů a D-dimerů v režimu POCT. Přístroj se jevil jako velmi vhodný pro použití v ordinaci praktického lékaře, proto se mi zdálo zajímavé otestovat jej v několika vybraných ordinacích.

Zobrazit více