Roche kaleidoskop

Informace do Vaší ambulance

Systém externího hodnocení kvality (EHK)

Systém externího hodnocení kvality (EHK) umožňuje POCT pracovištím identifikovat neočekávané zdroje chyb s cílem zlepšit kvalitu poskytované péče. Úspěšná účast v cyklu EHK, který probíhá dle předem daného časového plánu, je vyžadována zdravotními pojišťovnami při nasmlouvání některých výkonů v rámci POCT.

Zobrazit více

Antikoagulační léčba warfarinem a problematika vitaminu K ve stravě

Názory odborníků na doporučený příjem vitaminu K ve stravě u pacientů s antikoagulační léčbou se v posledních letech posunuly směrem k větší toleranci tohoto vitaminu. Důraz je nyní kladen nikoli na redukci, ale na jeho pravidelný denní příjem prostřednictvím potravin, které obsahují malé množství vitaminu K.

Zobrazit více

Nový přístroj CoaguChek INRange
pro sebetestování

Nový koagulometr CoaguChek INRange dává pacientům možnost testovat se kdykoliv a kdekoliv, a mít tak svou léčbu pod kontrolou i na cestách nebo v zahraničí. Malý přenosný domácí analyzátor je vybaven možností přehledného zobrazení výsledků, které lze zároveň sdílet také s ošetřujícím lékařem.

Zobrazit více