Roche kaleidoskop

Informace do Vaší ambulance

Nový Roche CARDIAC POC Troponin T pro včasnou diagnostiku infarktu myokardu v ambulancích

Testujte včas – U pacientů s podezřením na akutní infarkt myokardu (AIM) je zásadní zahájit léčbu co nejdříve od vzniku prvních příznaků. Každé zpoždění podstatně zvyšuje riziko negativního vývoje. Nové ESC guidelines doporučují včasný invazivní zákrok do 24 hodin u pacientů s non-STEMI akutním koronárním syndromem, kteří splňují alespoň jedno z vysoce rizikových kritérií, mezi něž patří právě zvýšená hladina troponinu T.2

Diagnostikujte správně – Data z preHAP studie ukazují, že pacienti s podezřením na AIM, u nichž byl zjištěn pomocí testu Roche CARDIAC POC Troponin T ≥ 50 ng/l, mají 3–10krát vyšší dlouhodobé riziko mortality. Do skupiny pacientů s vysokým rizikem patří pacienti s AIM a pacienti s jinými kardiovaskulárními onemocněními. CARDIAC POC Troponin T ≥ 50 ng/l je významný individuální prognostický faktor pro identifi kaci pacientů s podezřením na AIM a dlouhodobě vysokým rizikem mortality,1 kteří vyžadují okamžité lékařské vyšetření a příslušnou léčbu.

Zachraňte životy – CARDIAC POC Troponin T umožňuje rychlejší diagnózu v ambulancích, sanitních vozech a na urgentním příjmu.1

Testování všech pacientů s podezřením na AIM pomocí Roche CARDIAC POC Troponin T testu umožňuje identifikovat pacienty
s podezřením na AIM v ambulancích praktických lékařů do 12 minut a včas zahájit další nezbytná lékařská vyšetření a příslušnou léčbu.

Návrh algoritmu pro pacienty s podezřením na AIM, kteří byli testováni pomocí testu Roche CARDIAC POC Troponin T

Obr. 1: Návrh algoritmu pro pacienty s podezřením na AIM, kteří byli testováni pomocí testu Roche CARDIAC POC Troponin T

Vzhledem ke standardizaci a porovnatelnosti testů fi rmy Roche je možné výsledky získané pomocí Roche CARDIAC POC Troponin T použít v kombinaci s laboratorním Elecsys® Troponin T 
high-sensitive (cTnT-hs) testem a jednohodinovým algoritmem pro rychlé vyloučení nebo potvrzení AIM.1, 3, 4


  1. Stengaard, C. et al. (2013). Am J Cardiol 112(9), 1361–6.
  2. Windecker, S. et al. (2014). Eur Heart J 35(37), 2541–619.
  3. Reichlin, T. et al. (2012). Arch Intern Med 172(16), 1211–8.
  4. Reichlin, T. et al. (2015). CMAJ. cmaj.141349 [Epub ahead of print].
  5. Thygesen, K. et al. (2012). J Am Coll Cardiol 60(16), 1581–98.
  6. Roche CARDIAC POC Troponin T. Package Insert, 2015.