Roche kaleidoskop

Informace do Vaší ambulance

Antikoagulační léčba warfarinem a problematika vitaminu K ve stravě

V posledních letech dochází k výraznému posunu názorů na doporučený příjem vitaminu K v potravě. Důraz je kladen na pravidelnost příjmu, nikoli na redukci přísunu.

Stabilního příjmu vitaminu K dosáhneme nejlépe dodržováním následujících doporučení:

Vyloučit příjem potravin s vysokým a zároveň velmi nestabilním obsahem vitaminu K, což jsou především všechny zelené části rostlin (listová zelenina, natě, bylinky a bylinné čaje, zelený čaj, avokádo). Výjimkou je nepatrné množství použité k ozdobení jídla. Tzv. „ovocné čaje“ mnohdy obsahují sušené listy a tedy také často vedou ke snížení účinku warfarinu.

Potraviny s vysokým, ale stabilním obsahem vitaminu K (olivy, červená řepa) je doporučováno u většiny osob do jídelníčku zařadit pravidelně v přiměřeném množství. U některých jedinců může vést příjem většího množství těchto potravin k neúčinnosti warfarinu a pak teprve je nutno tyto potraviny vyloučit.

Potraviny se středním obsahem vitaminu K (luštěniny, ostatní zelenina s výjimkou kořenů mrkve, petržele a celeru, většina ovoce, maso) zařazovat do stravy pravidelně podle zvyklostí.

Potraviny s nízkým obsahem vitaminu K (kořen mrkve, petržele, celeru, atd.) nejsou omezeny ani množstvím, ani nutností pravidelného požívání.

Obsah vitaminu K se může významně lišit i v různých porcích téže potraviny, např. v kyselém zelí byly zjištěny hodnoty od 62 do 1540 μg/100 g.

Obecně je třeba se vyvarovat během léčby warfarinem všech náhlých změn jídelníčku i jednorázových jídelních excesů.

Není též doporučeno užívání potravinových doplňků bez konzultace s lékařem.

Není doporučeno požívání alkoholu v množství větším než 1 sklenička (0,5 l piva, 2 dcl vína, 0,5 dcl destilátu) denně.

Bližší informace je možno získat v publikaci: Dieta při antikoagulační léčbě (vyšlo v nakladatelství Forsapi v r. 2008).


MUDr. Petr Kessler
Odd. hematologie a transfuziologie, Nemocnice Pelhřimov