Roche kaleidoskop

Informace do Vaší ambulance

POC vyšetření v diagnostice srdečního selhání

 • Výskyt srdečního selhání v populaci stoupá a bude dál rapidně narůstat. Hlavní příčiny lze spatřovat v prodlužování délky života, zavádění nových léků a rozvoji intervenčních technik, díky nimž přežívá stále více pacientů s akutním infarktem myokardu.
 • V České republice je každý rok diagnostikováno
  40 000 nových případů srdečního selhání.
 • Prognóza onemocnění je nepříznivá, 60 % pacientů umírá do 5 let od stanovení diagnózy z důvodu pozdní nebo nesprávné diagnostiky či léčby.1,2

Příznaky srdečního selhání jsou nespecifické a často se podobají příznakům jiných onemocnění. Typické symptomy (dušnost, únava, periferní otoky, nykturie a palpitace)
má < 50 % pacientů.
3

Při podezření na srdeční selhální je třeba vždy pečlivě vyhodnotit:1

 1. Anamnézu
 2. Fyzikální nález (plíce, srdce, dolní končetiny, krční žíly)
 3. EKG
 4. Hodnoty natriuretických peptidů, nejlépe hladiny NT-proBNP
 5. Echokardiografii

Co jsou natriuretické peptidy (NP)?4,5,6

Pojem „natriuretický peptid“ je souhrnné označení pro skupinu peptidických hormonů, které regulují vylučování sodíku a vody. Vyskytují se běžně v lidském těle a mají za úkol přirozeně zvyšovat diurézu a natriurézu. Tím chrání srdce před přetížením a následnou remodelací vlastní svaloviny.

Čím více je srdce namáhané a vyčerpané, tím více natriuretických peptidů uvolňuje pro vlastní ochranu. NP jsou tedy přirozenými ukazateli srdečního přetížení a selhání.3,4,5

Nová doporučení Evropské kardiologické společnosti (ESC) z roku 2016 kladou zvýšený důraz na nutnost stanovení hodnot NP v diagnostickém procesu srdečního selhání:3

 • VŽDY u akutních pacientů (akutní dušnost s podezřením na srdeční selhání)
 • VŽDY u neakutních pacientů (různé fáze chronického srdečního selhání) v případě,
  že nelze na počkání provést echokardiografii

Stanovení natriuretických peptidů je možné provést přímo v ambulanci lékaře pomocí POCT přístroje cobas h 232. Výsledek, který potvrzuje nebo vylučuje přítomnost srdečního selhání, je tak dostupný během 12 minut.

 1. Souček F., Novák J., Novinky v léčbě srdečního selhání | Novelties in the treatment of heart failure. Časopis vnitřního lékařství 4/2017.
 2. Málek F., Diagnostika a léčba srdečního selhání v roce 2016. Postgraduální medicína 6/2016.
 3. Špinar J., et al., Summary of the 2016 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Prepared by the Czech Society of Cardiology, Cor et Vasa 58 (2016) e530–e568, jak vyšel v online verzi Cor et Vasa na http://www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0010865016300996
 4. Jabor A., Natriuretické peptidy 2010. ISBN 978-80-254-7929-2. 5 Pudil R., Tichý M., Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 4, p. 190–195
 5. Pudil R., Tichý M., Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 4, p. 190–195
 6. Volpe M., et al., Clinical Science (2016) 130, 57–77 doi: 10.1042/CS20150469
cobas Logo Roche