Roche kaleidoskop

Informace do Vaší ambulance

POC přístroj cobas h 232

Vyšetření kardiálních markerů pro diferenciální diagnózu kardiovaskulárních onemocnění přímo v ambulanci

cobas h 232 je lehký kompaktní přenosný POC přístroj pro kvantitativní vyhodnocení imunotestů v heparinizované venózní krvi.

Přístroj cobas h 232 má snadné a rychlé ovládání, intuitivní český software a barevnou dotykovou obrazovku. Po vložení testovacího proužku a nanesení vzorku jsou výsledky dostupné během několika minut. Vyšetření lze provést přímo v místě odběru vzorků. Analyzátor má proto ideální využití především pro:

 • Ambulance praktických lékařů, kardiologů, internistů
 • Jednotky intenzivní péče
 • Urgentní příjmy
 • Lázně
 • Domovy pro seniory
 • Menší laboratoře
 • Sanitky

Princip testu

Dvě linie (signální a kontrolní) v detekční zóně testovacího proužku ukazují, zda je v materiálu vzorku přítomen příslušný analyt. Optický systém přístroje cobas h 232 detekuje tyto 2 linie a měří intenzitu signální linie. Integrovaný software převádí intenzitu signálu na kvantitativní výsledek a zobrazí ho na displeji. Každá metoda je kalibrovaná podle referenčních metod na imunoanalytických laboratorních analyzátorech. Přístroj automaticky načte kalibrační údaje specifi cké pro šarži z kódovacího čipu, což eliminuje potřebu kalibrace uživatelem.

Dostupné testy:

 • Troponin T
 • NT-proBNP
 • D-dimer
 • Myoglobin

Spolehlivé stanovení troponinu T

Test Roche CARDIAC T Quantitative usnadňuje stanovení diagnózy u pacientů s podezřením na poškození buněk myokardu, např. v případě akutního koronárního syndromu (detekce a vyloučení akutního infarktu myokardu (AMI) a subakutního infarktu myokardu, stanovení rozsahu infarktu, stratifi kace rizika u pacientů s AMI). Díky standardizaci a srovnatelnosti výsledků lze test Roche CARDIAC T Quantitative používat v kombinaci s vysoce citlivým laboratorním stanovením Elecsys® Troponin T high-sensitive.7,8,9

Spolehlivé stanovení NT-proBNP

Test Roche CARDIAC proBNP+ usnadňuje stanovení diagnózy u pacientů s podezřením na srdeční selhání, umožňuje monitorování pacientů s kompenzovanou dysfunkcí levé komory a napomáhá při stratifi kaci rizika pacientů s akutním koronárním syndromem. Referenční hodnoty byly stanoveny použitím testu Elecsys® proBNP firmy Roche Diagnostics.

Spolehlivé stanovení D-dimeru

Test Roche CARDIAC D-Dimer slouží k vyloučení suspektní hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE). Bylo prokázáno, že nízká až střední pravděpodobnost rizika PE ve spojení s negativním výsledkem vyšetření D-Dimeru má negativní prediktivní hodnotu (NPV) 100 %. Stejně tak byla 100% NPV prokázána u negativního vyšetření D-Dimeru ve spojení s Wellsovým skóre ukazujícím na nepravděpodobnost HŽT.10
Vyšetření D-Dimeru u pacientů s PE a HŽT snižuje potřebu použití zobrazovacích metod.11

 1. Windecker S., et al. (2014). Eur Heart J 35(37), 2541–2619.
 2. M ueller C., et al. (2016). Ann Emerg Med, doi: 10.1016/j.annemergmed. 2015.11.013. [Epub ahead of print].
 3. Reichlin T., et al. (2012). Arch Intern Med 172(16), 1211–1218.
 4. Jorgensen B., et al. (2012). Clin Lab 58(5–6), 515–525.
 5. De Bastos M., et al. (2008). Blood Coagul Fibrinolysis 19(1), 48–54.
Cobas Logo Roche